LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nắm bắt xu hướng xã hội và nhu cầu thực tế của thị trường, Công ty Cổ phần Giải Pháp CEB (CEB) đã và đang xây dựng doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng tiềm năng khoa học công nghệ vào nghiên cứu, phát triển và phân phối các sản phẩm giáo dục và dịch vụ đào tạo thiết thực nhất cho những cá nhân, tổ chức có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO

Chương trình học trực tuyến (E-learning) từ cơ bản đến nâng cao về Tài chính - Kế toán doanh nghiệp dành cho 4 nhóm đối tượng là Nhà quản lý, Chuyên gia, Người khởi nghiệp và Sinh viên.

DỊCH VỤ NỔI BẬT

Tư vấn, thiết kế và xây dựng những gói giải pháp đào tạo (online, offline, in-house) theo nhu cầu của các đơn vị, công ty, trường học, doanh nghiệp.

Hợp tác nghiên cứu và phát triển những tiện ích, phần mềm, chương trình mới về giáo dục trực tuyến cho các nhóm khách hàng và khách hàng cá nhân.