Giảng viên

Nguyễn Đông Quân

Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Apex Multimedia

ASHISH DAS

HEAD OF FINTECH R&D, IBL CO., LTD

LINH NGUYỄN

BUSINESS CONSULTING MANAGER

CRIS TRAN

COUNTRY HEAD, INFINITY BLOCKCHAIN VENTURES

Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Tham gia hợp tác cùng CEB

Cùng CEB mang đến cho học viên những chương trình đào tạo chất lượng và bài giảng tốt nhất!