Giảng viên

CRIS TRAN

COUNTRY HEAD, INFINITY BLOCKCHAIN VENTURES

Nguyễn Đông Quân

Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Apex Multimedia

DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

LINH NGUYỄN

BUSINESS CONSULTING MANAGER

Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

ASHISH DAS

HEAD OF FINTECH R&D, IBL CO., LTD

Tham gia hợp tác cùng CEB

Cùng CEB mang đến cho học viên những chương trình đào tạo chất lượng và bài giảng tốt nhất!