Giảng viên

DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

ASHISH DAS

HEAD OF FINTECH R&D, IBL CO., LTD

Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

CRIS TRAN

COUNTRY HEAD, INFINITY BLOCKCHAIN VENTURES

LINH NGUYỄN

BUSINESS CONSULTING MANAGER

Tham gia hợp tác cùng CEB

Cùng CEB mang đến cho học viên những chương trình đào tạo chất lượng và bài giảng tốt nhất!