Khóa Học

Kỹ năng quản lý

QUẢN LÝ KINH DOANH VỚI GETFLY CRM QUẢN LÝ KINH DOANH VỚI GETFLY CRM
300.000 VND 7
GETFLY CRM

None

Bí quyết thành công trong cuộc sống Bí quyết thành công trong cuộc sống
200.000 VND 5
Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

Phát triển bản thân

Đột phá tư duy- Thay đổi cuộc đời Đột phá tư duy- Thay đổi cuộc đời
200.000 VND 4
Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp
200.000 VND 48
Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

Khơi dậy quyền năng lời nói Khơi dậy quyền năng lời nói
600.000 VND 3
Nguyễn Đông Quân

Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Apex Multimedia