SỨ MỆNH - TẦM NHÌN- GIÁ TRỊ CỐT LÕI

SỨ MỆNH

Sáng tạo không ngừng nhằm mang đến các giải pháp đào tạo trực tuyến theo phương pháp khoa học thực tiễn với nội dung chất lượng được cập nhật thường xuyên.

TẦM NHÌN

Trở thành trung tâm giáo dục trực tuyến uy tín và hiệu quả hàng đầu Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Dựa trên kinh nghiệm về hệ thống dạy học trực tuyến cùng với niềm đam mê và khát vọng cống hiến, CEB đặt ra 3 giá trị cốt lõi làm kim chỉ nam cho quá trình sáng tạo và phục vụ là Thực tiễn – Sáng tạo – Chất lượng.

Thực tiễn: CEB tập trung xây dựng các bài giảng mang nhiều kiến thức thực tế, bổ ích và cập nhật mới nhất cho học viên.

 • Thông tin
  cập nhật
 • Bám sát
  thực tế
 • Ví dụ
  điển hình
 • Kinh nghiệm
  có thực

Sáng tạo: Sự khác biệt của CEB là những bài học thú vị thông qua các hình ảnh sáng tạo, video infographic để mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng.

 • Nghe nhìn
  kết hợp
 • Dẫn giải
  thú vị
 • Minh họa
  sinh động
 • Độ tương
  tác cao

Chất lượng: Được xem là ưu tiên hàng đầu, chất lượng là điều cốt lõi mà tập thể CEB hướng đến. Không ngừng nâng cao giá trị của sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng tất cả những gì khách hàng mong đợi.

 • nội dung
  chắt lọc
 • trình bày
  cô đọng
 • truyền tải
  khoa học
 • áp dụng
  tức thời

Không ngừng duy trì và phát huy, CEB theo sát các giá trị cốt lõi này trong mọi hoạt động nhằm mang đến những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng. Sự hài lòng của học viên là động lực thúc đẩy CEB nỗ lực phát triển và hoàn thiện hơn mỗi ngày.