Giảng viên

Giảng viên Google Developer Group

Support developers testing on real devices to improve their app quality...

Giảng viên Google Developer Group

GDG

Google Developer Group Việt Nam (GDG Việt Nam) là cộng đồng những người đam mê và phát triển công nghệ trên nền tảng các nhóm sản phẩm của Google.

Thông tin cá nhân

  •  GDG Việt Nam được thành lập vào tháng 07 năm 2013 bắt đầu tại TP.HCM và sau đó 1 tháng nhóm cộng đồng GDG Hà Nội cũng được hình thành. Từ tháng 10 năm 2015, GDG Việt Nam đã bắt đầu đặt chân đến khu vực miền Trung tại Thành phố Đà Nẵng với tên gọi GDG Miền Trung.
  •  Xem thêm chi tiết tại: https://gdgvietnam.com/gdes

 

Giảng viên khác

DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

Nguyễn Đông Quân

Tổng giám đốc Công ty Truyền thông Apex Multimedia

Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả