Giảng viên

Giảng viên ASHISH DAS

Ông hiện là Trưởng bộ phận mũi nhọn của R&D và khám phá các nền tảng mới trong Blockchain và các công nghệ liên quan.

Giảng viên ASHISH DAS

HEAD OF FINTECH R&D, IBL CO., LTD

Ông hiện là Trưởng bộ phận mũi nhọn của R&D và khám phá các nền tảng mới trong Blockchian và các công nghệ liên quan.

Thông tin cá nhân

  •  Làm việc trong ngành công nghiệp phần mềm trong 20 năm qua ông Ashish mang đến kinh nghiệm kinh doanh và kỹ thuật từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Bản chất là thiên về công nghệ, ông đã làm việc trong cơ đồ 500 công ty phát triển phần mềm với nhiều vai trò khác nhau, bắt đầu là nhà phát triển phần mềm trong những năm đầu và sau đó là kiến trúc sư và quản lý chương trình cấp cao.
  •  Trong khi là cố vấn cho các công ty Phần mềm / CNTT trên khắp thế giới, ông cũng đã làm việc 9 năm với tư cách là giảng viên giảng dạy tại một trường đại học của Úc, giảng dạy tại Trường Khoa học & Công nghệ và Trường Kinh doanh & Quản lý. Bên cạnh quản lý, sở thích nghiên cứu của ông ấy là trong lĩnh vực máy học, AI, phát triển phần mềm, quản lý và năng lực tổ chức, học tập kinh doanh và khởi nghiệp. Ông hiện là Trưởng bộ phận mũi nhọn R&D và khám phá các nền tảng mới trong Blockchain và các công nghệ liên quan.

Giảng viên khác

Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

LINH NGUYỄN

BUSINESS CONSULTING MANAGER