Giảng viên

Giảng viên GETFLY CRM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GETFLY

Giảng viên GETFLY CRM

NONE

Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly được sáng lập ngày 20/07/2012 bởi ông Nguyễn Huy Hoàng (CEO) và ông Vũ Hoàng Duy (CTO)

Thông tin cá nhân

  •  Công ty Cổ phần Công nghệ Quản trị Doanh Nghiệp GetFly được sáng lập ngày 20/07/2012 bởi ông Nguyễn Huy Hoàng (CEO) và ông Vũ Hoàng Duy (CTO), trải qua hơn 5 năm hoạt động, GetFly mới đầu chỉ có 02 nhân sự đến 07/2017 đã phát triển tới hơn 60++ nhân sự và hơn 800++ khách hàng, 03 văn phòng tại Hà Nội và TP HCM. Dự kiến đến cuối năm 2017, GetFly sẽ đạt con số 1000++ doanh nghiệp Việt sử dụng GetFly CRM trên toàn quốc.
  •  Với việc liên tục cập nhật những tính năng mới phù hợp với môi trường kinh doanh tại Việt Nam và việc xây dựng quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng và quy trình chuyển giao sản phẩm một cách khoa học và nghiêm túc, GetFly CRM đã dần dần chiếm được lòng t

Giảng viên khác

Nguyễn Bá Dương

Doanh Nhân, diễn giả, tác giả

DƯƠNG HẢI

MBA, PHÓ GIÁM ĐỐC CFO VIỆT NAM

ASHISH DAS

HEAD OF FINTECH R&D, IBL CO., LTD